twój tytuł

Temat: Matura Ustna - Język Polski
Monia- podstawą jest motyw Prometeusza z mitów a na dokładkę masz przyjrzeć się tej postaci w sztuce. Zestaw malarski dobrany dobrze. W oparciu o obrazki, wziąłbym oczywiście wydrukowane reprodukcje, musisz "wyłowić" ... Parandowski, Mitologia. Prometeusz to buntownik, dał ludziom ogień i inne gadżety- możesz pofilozofować, czy się opłacało... ------ "Rosjanie w literaturze polskiej na wybranych przykładach. Moskale czy kulturalni ludzie, omówienie stereotypów." Do...
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=48193Temat: starożytnośc-odpowiedzi na pytania zawarte w podr. pomocy!
początki starożytnego teatru? 5) Jakie cechy wspólne znajdujesz u bohaterów antycznych tragedii: Antygony i Ortestesa? 6)Jaką rolę odgrywała w starożytności? 7)Jakie były najważniejsze tematy i motywy poezji Horacego? Wymień je i krótko omów. 8)Jak świat opisywał Homer, a jak czynią to autorzy ksiąg biblijnych? 9)Na czym polegały podstawowe różnice między przesłaniami Starego i Nowego Testamentu?? 10)Odwołując się do przykładów literatury i sztuki, określ, jaką rolę odgrywają motywy biblijne w kulturze współczesnej. pytania są w podręczniku "Przeszłość to dzis" klasa I pozdrawiam
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=102113


Temat: Czym jest, a czym nie jest literatura fantasy?
ad. 5. To odnośnie klasycystów. Mitologia grecka i rzymska trzymała się u nich raczej siłą rozpędu, którego nabrała jeszcze w starożytności, przechodząc następnie w znak erudycji. Czy motyw mitologiczny użyty tylko jako ozdobnik pozwala na włączenie utworu do fantastyki? Osobiście mam wątpliwości. Ajajajaj... Tutaj się z Tobą z punktu widzenia kultury i sztuki całkowicie nie zgodzę. Średniowiecze odchodzi od tematyki mitologicznej - ... mitologii klasycznej do sztuki. Przy czym robi to jeszcze w sposób "absolutnie poważny", cytując jak również przedstawiając wprost znane toposy mitologiczne, bądź wręcz całe mity. Co więcej - o motywach fantastycznych w sztuce mówi się dopiero od romantyzmu tak naprawdę, choć podstawowe założenia tamte utwory czerpały nie ze starożytności - a właśnie z tego post-średniowiecznego skarbca kulturalnego, i pozostałych jeszcze z tamtego okresu motywów ludowych. Jaki morał z tego przydługiego objaśnienia? Ano taki, że motywy mitologiczne w literaturze fantastycznej to dość nowe zjawisko, i absolutnie moim zdaniem nie można mówić, że dostały się...
Źródło: elendili.nazwa.pl/viewtopic.php?t=1227


Temat: Kto napisze ostatniego posta wygrywa
są archetypami: Nike,Ikar,Herakles,Syzyf,Antygona,Demeter,Hektor,Prometeusz,Apollo,Orfeusz. 9)O czym opowiada 'Iliada'? 10)Teatr i dramat antycznej Grecji. 11)na czym polega tragizm Króla Edypa? 12)jakie Były najważniejsze tematy i motywy poezji Horacego? 13)Dlaczego Bogurodzica jest uznawana za arcydzieło średniowiecznej poezji polskiej? 14)Główne ideały osobowe epoki średniowiecza. 15)Podaj przykłady różnych realizacji motywu śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza. 16)Omów poglądy św.Augustyna i św.Tomasza. 17)heroizacja śmierci Rolanda. 18)O czym opowiada...
Źródło: ntsd-site.pl/forum/viewtopic.php?t=680


Temat: Historia Greków i ich religia
Religia Greków stała się przedmiotem badań historyków religii zaledwie od stu lat, nikt natomiast nie troszczył się o to przez piętnaście wieków, w ciągu których świat bogów greckich oddziaływał na literaturę i sztukę Europy. Zawsze patrzono na mitologię jak na jeden z najpiękniejszych tworów wyobraźni greckiej i była ona zbiorem nieśmiertelnych tematów, motywów, symbolów, bez których i dziś sztuka nie umie się ... literatura antyku jest żywym układem odniesienia, wyznaczają miarę głębi filozoficznej dzieł literackich, stanowi początek, do którego wracają wszyscy artyści. To jeden z korzeni kultury europejskiej z którego wyrosły pokolenia i na ... temu kształtuje się kultura i cywilizacja ludzi na całym świecie. Dla mnie mitologia jest wspaniałym zbiorem cudownych opowieści o miłości, zdradzie, oddaniu, a nawet o szaleństwie. Wszystkim tym co targa człowiekiem, ... z Miletu? Do arcydzieł światowej poezji należy "Iliada" Homera, teatru - sztuki Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa. To antyczna Hellada dała początek europejskiej architekturze, rzeźbie i malarstwu.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4862


Temat: Mit - znaczenie i funkcjonowanie w kulturze
... nakazywały jak czcić bogów Poszczególni bogowie odpowiadali za różne rzeczy na ziemi: Zeus - władca bogów i ludzi Apollo - bóg piękna, patron sztuki, poezji, muzyki, choroby, śmierci, przepowiedni, przewodnik muz...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7676


Temat: Dlaczego Tolkien nie lubił Szekspira?
oraz przepowiedni na temat losu Czarnoksiężnika. W Makbecie w Akcie IV podkreśla się też uzdrowicielskie moce króla Edwarda Wyznawcy, co mogło mocno wpłynąć na motyw Aragorna - uzdrawiającego króla we Władcy. ... niepoważnego wizerunku tych istot w literaturze angielskiej. Ale przecież i Tolkien nie zawsze postrzegał elfy jako potężne istoty z germańskiej mitologii! Wspomnijmy choćby wiersze Goblin Feet czy The Princess NĂ­, albo elfy z Księgi Zaginionych Opowieści. Myślę, że Tolkien lubił szokować swoich słuchaczy i czytelników "herezjami" na temat wielkiego Shakespeare'a. Shakespeare w czasach Tolkiena był traktowany jak "bóg" literatury angielskiej. Trzeba było ... r. (do ojca Murray'a) pisze, że przy Homerze, Beowulfie, Wergiliuszu czy też greckiej albo szekspirowskiej tragedii jego Władca Pierścieni jest niczym. Choć dziś znamy wybitnie miejsce Tolkiena w światowej literaturze, sam...
Źródło: elendili.nazwa.pl/viewtopic.php?t=2705


Temat: Antyk i Biblia - źródła kultury europejskiej
Antyk jest obok Biblii podstawowym źródłem, z którego wyrosła i na bazie którego rozwijała się cała cywilizacja (kultura, literatura, sztuka świata zachodniego). Sposoby nawiązań do kultury antycznej są różne, od odwołań do mitów, motywów, wątków, postaci literackich po osoby konkretne. Z kultury grecko - rzymskiej pochodzą fundamenty estetyki, filozofii, nauki, liryki, kanony piękna, podstawy demokracji i wolności człowieka. W literaturze kontynuowane są następujące motywy mitologiczne: a) poświęcenie życia dla dobra ludzkości: - Prometeusz, - Konrad z III cz. "Dziadów", - dr Judym z "Ludzi bezdomnych" (wywodził się z niskiej warstwy społecznej i chciał ... religii oparło swoje zasady na przykazaniach Dekalogu. Dla wielu twórców Biblia stanowiła źródło odwołań i inspiracji. Do dziś jest nieprzebraną skarbnicą wzorców osobowych, postaw, motywów i wątków, symboli. Motywy biblijne znaleźć można nie tylko w sztuce, ale także i w języku codziennym, który pełny jest zwrotów i sformułowań wywodzących się z Biblii, np.: - Sodoma i Gomora - dwa miasta nad Morzem ... litera alfabetu greckiego). Wg Biblii: jako początek i koniec całego istnienia określa się istotę boską W sztuce plastycznej można wyróżnić przede wszystkim ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, Bazylikę św. Piotra w Watykanie. W literaturze między innymi nawiązania znaleźć można w utworach: - Bogurodzica - Treny, Pieśni - J. Kochanowski - O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7492


Temat: Żywotność motywów mitologicznych
EPOKA INSPIRACJE MITOLOGICZNE Antyk jest jednym z ważnych – obok Biblii źródeł kultury europejskiej. Literatura już od niepamiętnych czasów czerpała z wątków mitycznych. Poeci i pisarze wprowadzali do swoich utworów postacie mitologiczne, aby mówić o prawdach uniwersalnych, ponadczasowych. W renesansie będącym odrodzeniem antyku, bardzo wiele motywów mitologicznych wprowadzał do swej twórczości J. Kochanowski – typowy humanista, znający świetnie kulturę starożytną. Jego „Odprawa ... po to, by przedstawić dramat racji i przekazać myśl, że dobro ojczyzny powinno być ważniejsze od własnych interesów. W „Trenach” wprowadził motywy mitologiczne z kręgu śmierci i zaświatów (Persefona wyspy szczęśliwe – Elizjum), gdyż w trenach rozpamiętuje śmierć swojej córeczki. W motywy mitologiczne obfitują też jego pieśni. Często pojawia się w nich motyw Fortuny, będącej symbolem zmienności, kapryśności losu. W Oświeceniu I. Krasicki napisał „Monachomachię” – utwór będący parodią eposu rycerskiego. Ponieważ styl tego utworu – zgodnie z konwencja gatunku powinien być podniosły, autor wprowadza np. motyw Jędzy Niezgody, czyli greckiej bogini Eris. ... o Hebe (bogini młodości), motyw Herkulesa, dla podkreślenia potęgi młodości. WIERSZE WSPÓŁCZESNE. Motyw Nike Z. Herbert :”Nike, która się waha”. Wiersz mówi o tragizmie pokolenia Kolumbów, młodych chłopców, którzy musieli ginąć ... wdzięku bogini miłości, która odnosi prywatne zwycięstwa. Motyw Nike został tu potraktowany w sposób żartobliwy. M. Pawlikowska – Jasnorzewska :”Nike”. Nawiązanie do posągu Nike z Samotraki, by mówić o miłości, która nie zraża się przeciwnościami i odrzuceniem. Motyw Ikara St. Grochowiak:”Ikar”. Motyw Ikara został skontrastowany z obrazem zmęczonej kobiety, zanurzającej ręce nad balią. Porównanie to wykorzystał Grochowisk, by przedstawić swoja koncepcję sztuki....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7696


Temat: Intrygujący świat mitów
się kopalnią wielu wątków dla twórców. Jest ciekawym motywem w sztuce i literaturze. Myślę,że jest ona bardzo intrygująca a przynajmniej dla mnie. To ciekawe czytać o bogach. Wielu z nich było...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7698